Strona główna

Karty podstawowe

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Fundacji Rozwoju Społeczeństwa  Obywatelskiego.

Jesteśmy polską organizacją pozarządową, nienastawioną na zysk. Działamy na rzecz wzmocnienia i podniesienia skuteczności różnorodnych form działania społecznego w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wszystkim potrzebującym wsparcia oferujemy szkolenia, konsultacje oraz szeroko rozumiane poradnictwo i pomoc w wymianie informacji. Wierząc, że prawdziwie demokratyczne społeczeństwo opiera się na harmonijnej współpracy w trzech obszarach życia społecznego: pozarządowym, publicznym i prywatnym, FRSO inicjuje i promuje mechanizmy takiej współpracy wskazując na płynące z niej korzyści.

Fundacja, zarejestrowana w lutym 1996 roku, kontynuuje działalność Programu Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (CSDP) - intensywnego, dwuletniego programu edukacyjnego, prowadzonego w Polsce i na Węgrzech w latach 1994-96.

Dane kontaktowe:

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ul. Kłopotowskiego 6 m 59/60
03-717 Warszawa
tel/faks. 22 616 33 16

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim
ul. Chopina 10, 08-110 Siedlce,
tel/faks. 25 631 81 98 lub 535 792 901

Status prawny: fundacja

Data rejestracji: 29 lutego 1996

Numer KRS: 0000153951

Numer REGON: 011734328

Numer NIP: 526-10-57-504

Numer ewidencyjny w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych: 2.14/00235/2005

.

Lista wersji dokumentu

Data publikacji: 01.09.2015, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Strona główna
Data przygotowania dokumentu:
22.01.2015
Dokument podpisany przez:
Katarzyna Sadło
Data publikacji: 01.09.2015, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Strona główna
Data przygotowania dokumentu:
22.01.2015
Dokument podpisany przez:
Katarzyna Sadło
Data publikacji: 01.09.2015, powód wprowadzenia zmian: aktualizacja strony
Tytuł wersji dokumentu: Strona główna
Data przygotowania dokumentu:
22.01.2015
Dokument podpisany przez:
Katarzyna Sadło
Data publikacji: 22.01.2015, powód wprowadzenia zmian: utworzenie dokumentu
Tytuł wersji dokumentu: Strona główna
Data przygotowania dokumentu:
22.01.2015
Dokument podpisany przez:
Administrator Systemu